Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universitetində “44 Günün Qəhrəmanları” layihəsi keçiriləcək

ÜZV OL